KIRIK meets Bonjuke at HALIL VERGIN's Birthday Bash